Projekt pn. "Poprawa jakosci powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Lyski".

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 stycznia 2018

Wójt Gminy Lyski zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania deklaracji udziału w ramach Projektu

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii

na terenie Gminy Lyski”

 

W ramach projektu realizowane będą inwestycje z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii:

  1. wymiana źródła ciepła na kotły na biomasę (pellet),

  2. instalacje powietrznej pompy ciepła c.w.u.,

  3. instalacje pompy ciepła c.o,

  4. instalacje fotowoltaiczne,

  5. instalacje solarne,



Nabór dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie prowadzony będzie od

16 do 26 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Lyski w trakcie godz. pracy Urzędu.

Szczegółowy Regulamin naboru i druki zgłoszeń będą dostępne od dnia 16 stycznia 2018 r. na stronie internetowej www.lyski.pl lub w Urzędzie Gminy Lyski w czasie funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego.

 

Punkt konsultacyjno – informacyjny ws. Programu w Urzędzie Gminy Lyski (parter, sala nr 1) czynny będzie:

  • w dniach od 16 do 23 stycznia br. w godz. od 12.00 - 14.00,
  • w dniach 24-26 stycznia br. w godz. 10.00-14.00.

 

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami ws. programu odbędzie się

23 stycznia 2018 r. o godz. 17.00

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lyskach (sala gimnastyczna).