Dyżur pracownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Rybniku w okresie przyjmowania wniosków obszarowych.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 marca 2018

Informujemy, że w okresie przyjmowania wniosków obszarowych od dnia 15 marca do 15 maja br. dyżur pracownika Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Urzędzie Gminy Lyski odbywać się będzie 2 razy w tygodniu w każdy wtorek i piątek miesiąca w godz. 8.15 – 14.30.

W celu usprawnienia pracy prosimy o wcześniejsze zapisywanie się u pracownika ŚODR P. Olgi Kuczera

pod nr  tel. 784 450 901.

W związku z obowiązkiem składania wniosków obszarowych za pomocą aplikacji eWniosek do założenia konta i wypełnienia wniosku niezbędne jest posiadanie następujących informacji:

  1. numer identyfikacyjny producenta - „numer gospodarstwa”,

  2. kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017

    (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0)

  3. 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.