Przebudowa i remont miejsca pamięci w Lyskach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 września 2018

 Informujemy, że Gmina w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 " Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju"

  realizuje zadanie pn.

"Przebudowa i remont miejsca pamięci w Lyskach

 nr ewidencyjny WKOPWiM 68/05 wraz z wybrukowaniem dojścia do ww. miejsca".

 

W ramach zadania zaplanowano:
1) przebudowę i remont pomnika ku czi poległym mieszkańcom Lysek i okolicznych miejscowości w czasie Powstań Śląskich oraz w niemieckich obozach koncentracyjnych,
2) wybrukowanie dojścia do pomnika,
3) oznakowanie miejsca pamięci tablicą informacyjną,
4) wykonanie materiałów edukacyjnych w formie ulotki informacyjnej, zamieszczenie informacji w Informatorze Gminnym i na stronie internetowej urzędu,
5) oficjalne odsłonięcie zmodernizowanego miejsca pamięci
 
Koszt całkowity zadania – 49 120,00 zł
Wysokość dofinansowania – 28 558,00 zł
 
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury"