Gmina Lyski

Strona główna

Autor: Karol Michta

Artykuły

9 listopada 2018

POWIADOMIENIE

o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Czytaj więcej o: POWIADOMIENIE
8 listopada 2018

UWAGA MIESZKAŃCY

Informuję, że z uwagi na przypadające święto dnia 12 listopada 2018 r. odbiór odpadów komunalnych z posesji  w sołectwie Zwonowice zostaje przesunięty na dzień 13 listopada 2018 r. Z uwagi na powyższe odbiór odpadów komunalnych w innych sołectwach może zostać przedłużony do dnia 17 listopada 2018 r.