Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Przedszkole w Zwonowicach

Szkoła Podstawowa w Raszczycach

Staw Żelazisty

Stawy rybne w Raszczycach

Zespół dworsko - parkowy w Dzimierzu

Leszczyna

Kompleks Żelazowiec

Przejazd kolejowy Zwonowice

Szatnia LKS Raszczyce

Siłownia w Nowej Wsi

OSP Zwonowice

30 listopada upywa termin składania wniosków przez podmioty wrażliwe z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Chodzi o dodatek dla podmiotów wrażliwych, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

Podmiot wrażliwy czyli kto?

Wskazane w ustawie podmioty wrażliwe to: podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie albo ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienni opiekunowie, kościoły lub inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną, archiwalną, ochotnicza straż pożarna, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku -  w zakresie, w jakim zużywają one ciepło na potrzeby podstawowej działalności.

 

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę dodatku do podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła można składać do 30 listopada 2022 r w Urzędzie Gminy w Lyskach.

Wzór wniosku (do pobrania tutaj)  jest jednolity dla całej Polski. Opublikowany został jako część rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska:

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki, w tym m.in. dokumenty sprzedaży paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania z dwóch wybranych lat  z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku (tj. 2019, 2020 lub 2021 r.) oraz dokumenty sprzedaży dla roku 2022 obejmujące co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa wynikającej ze średniej arytmetycznej ilości zakupionego paliwa z wybranych dwóch lat poprzednich