Prezentacja działań w ramach projektu "Trwała współpraca kluczem do przyszłości"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2016

Projekt "Trwała współpraca kluczem do przyszłości" jest realizowany w ramach Programu – Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020 INTERREG V-A. Koszt całkowity to 28 577,00 euro, zaplanowana wysokość dofinansowania – 24 290,45 euro. Wszystkie działania zaplanowano do wykonania w 2016 roku. W ramach projektu współpracują ze sobą społeczności lokalne gmin Lyski i Darkovice. Projekt skupia się na rozwiązaniu problemu związanego z zanikiem kontaktów międzyludzkich, który możemy zaobserwować po obu stronach granicy. Działania mają na celu zintensyfikować współpracę organizacji pozarządowych oraz lokalnych społeczności poprzez organizację imprez rekreacyjnych, sportowych i pożarniczych. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

a)    Zarządzanie projektem

b)    "Razem gasimy pożary"

c)    "Wszystkie dzieci nasze są"

d)    "700 lat Bogunic - wspólnie poznajemy naszą historię"

Pliki do pobrania