Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Przedszkole w Zwonowicach

Szkoła Podstawowa w Raszczycach

Staw Żelazisty

Stawy rybne w Raszczycach

Zespół dworsko - parkowy w Dzimierzu

Leszczyna

Kompleks Żelazowiec

Przejazd kolejowy Zwonowice

Szatnia LKS Raszczyce

Siłownia w Nowej Wsi

OSP Zwonowice

Dofinansowanie do unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest z budżetu Gminy Lyski

Zasady dofinansowania kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

 

Szczegółowe zasady dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest zawarte są w Uchwale nr RG.0007.258.2021 Rady Gminy Lyski z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Lyski na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Lyski (zobacz)

 

Zasady udzielania dotacji:

  1. O udzielenie dotacji ubiegać się może wnioskodawca tj. osoba fizyczną, posiadająca tytuł prawny do obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie Gminy Lyski, która złożyła wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania związanego z usunięciem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych, przy czym na tej nieruchomości nie może być prowadzona działalność gospodarcza;

  2. Obiekt posiadający azbest musi figurować w prowadzonej bazie azbestowej, o której mowa §4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009r. W sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1450).

  3. Usunięcie wyrobów zawierających azbest może zostać dokonane wyłącznie przez podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia zgodnie z przepisami prawa.

  4. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które samodzielnie dokonały demontażu lub wywozu odpadów azbestowych pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków.

  5. W celu zawarcia umowy o dotację wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania związanego z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Lyski wraz z załącznikami.

  6. Wniosek po stwierdzeniu kompletności stanowi podstawę zawarcia umowy dotacji.

  7. Kwota dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych (udokumentowane rachunkiem lub fakturą, wydatki poniesione w danym roku na demontaż oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) jednak nie więcej niż 1000,00 zł.

  8. Wysokość środków przeznaczona na udzielanie dotacji określona jest każdorazowo w budżecie Gminy Lyski na dany rok budżetowy.

  9. Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu, a umowy o dofinansowanie zawierane są do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dany rok w budżecie gminy.

UWAGA

Wniosek należy złożyć przed wykonaniem inwestycji.

 

Wniosek o dofinansowanie do pobrania - pobierz

Zgoda współwłaściciela-pobierz