Gmina Lyski

Nabór uzupełniający w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice,

Nabór dokumentów zgłoszeniowych do  udziału w projekcie prowadzony będzie w terminie od 25.05.2020r. do 05.06.2020 r. w Urzędzie Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski.

Ze względu na utrudnienia związane z epidemią koronawirusa prosimy o ograniczenie wizyt w urzędzie i przesyłanie wniosków drogą pocztową.

Regulamin wraz z załącznikami (dokumentami zgłoszeniowymi) można pobrać tutaj

Informujemy, iż jest to nabór uzupełniający – ilość instalacji jest uzależniona od ilości rezygnacji mieszkańców (znajdujących się na liście podstawowej lub rezerwowej) zakwalifikowanych do udziału w projekcie w 2018 r. Ze względu na trwający proces podpisywania umów z zakwalifikowanymi mieszkańcami nie jesteśmy w stanie udzielić precyzyjnych informacji nt. ilości instalacji.

W deklaracji można zaznaczyć tylko jedną instalację.

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz informacjami zawartymi na naszej stronie https://www.lyski.pl/p,256,oze – są tam zawarte odpowiedzi na pytania związane z późniejszą realizacją, warunkami finansowania itp.

W związku z licznymi zapytaniami informujemy że:

1. Wnioski nie będą umieszczane na liście według dat wpływu tylko punktacji zgodnie z regulaminem a zwłaszcza cz. VII,

2. W przypadku, gdy występować będą osoby z taką samą liczbą punktów, wówczas decydować będzie losowanie,

3. Wniosek musi wpłynąć do tut. urzędu najpóźniej do 5 czerwca, nie decyduje data stempla pocztowego tylko data wpływu,

4. Dokumenty obowiązkowe to deklaracja udziału w projekcie, ankieta doboru instalacji oraz umowa użyczenia. Może być również wymagane dołączenie pełnomocnictwa w przypadku gdy wniosek zostanie złożony w imieniu innych właścicieli nieruchomości. Ponadto należy również załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów punktowanych (jeśli dotyczy).

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 32 4300051 wew. 116.