Gmina Lyski

Telefony alarmowe

 
     TELEFONY ALARMOWE
 Telefon alarmowy ogólny  112
 Pogotowie Ratunkowe  999
 Straż Pożarna  998
 Policja  997
 Pogotowie Energetyczne  991
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku  32 4221000