Gmina Lyski

Nabór związany z montażem instalacji OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) u mieszkańców

Szanowni Państwo,

Od 4 stycznia 2021 r. jest możliwość złożenia deklaracji dot. uczestnictwa w projekcie związanym z montażem instalacji OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) u mieszkańców. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym, jedynym kryterium będzie kolejność zgłoszeń. Deklaracje można złożyć na montaż:

a) instalacji solarnych,

b) powietrznych pomp ciepła c.w.u.,

c)  kotłów na biomasę.

Nie można złożyć deklaracji na montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pompy centralnego ogrzewania. Uczestnik z listy rezerwowej będzie mógł wziąć udział w projekcie jedynie w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej. Moc instalacji OZE zakwalifikowanego uczestnika musi być równa mocy instalacji z której zrezygnował uczestnik z listy podstawowej. W przypadku gdy proponowana moc będzie niewystarczająca na stosunku do zapotrzebowania budynku nowego uczestnika na energię w takim wypadku do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowana osoba zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej.

Wszystkie szczegóły są zawarte w regulaminie dostępnym w zarządzeniu Wójta Gminy Lyski nr W.0050.277.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.