Gmina Lyski

Informacja nt. projektu dotyczącego montażu instalacji OZE u mieszkańców

Informujemy, iż Wykonawcą wszystkich robót budowlanych w ramach zadania pn. Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lyski” została firma FlexiPower Group sp. z o. o. sp. k., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice. Poniżej przedstawiamy producenta i typ urządzeń, które będą montowane na nieruchomościach objętych wsparciem w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”.

  1. Instalacje fotowoltaiczne – falownik SolarEdge (SE2200H, SE3000H, SE3K, SE4K, SE5K, SE6K, SE7K), panel PV JingHua JHM4/60H375 o mocy 375W,

  2. Kolektory słoneczne – Galmet - kolektor KSG 21 GT, zasobnik Cyclone TCPWVS/S,

  3. Pompa ciepła c.o. i c.w.u – Galmet Airmax2 GT,

  4. Pompa ciepła c.w.u. – Galmet Basic 270,

  5. Kotły na pellet – Galmet Genesis Plus KPP.

W zależności od mocy danej instalacji która była podana w podpisanej umowie zależy typ zastosowanego urządzenia. W najbliższym czasie zostaną wysłane do uczestników projektu pisma zawierające aneksy do umów zawierające rzeczywiste kwoty do poniesienia w ramach projektu. W pierwszej kolejności firma wykonawcza musi dokonać aktualizacji audytów, następnie po ich pozytywnym zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru zostanie potwierdzony termin montażu.