Gmina Lyski

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Lyski

przypomina

o możliwości składania wniosków
o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

 

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ

OD 1 SIERPNIA 2022 r. DO 31 SIERPNIA 2022 r.

 

Do wniosku należy dołączyć oryginały faktury VAT, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym jest składany wniosek.

 

Zwrot podatku będzie dokonywany na podstawie decyzji Wójta ustalającej roczny limit zwrotu podatku akcyzowego.

 

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 3 do 31 października 2022 r. gotówką w kasie Mikołowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Urzędzie Gminy Lyski lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wójt Gminy Lyski

 

/-/ Grzegorz Gryt