Gmina Lyski

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły - zmiana terminów

Wójt Gminy Lyski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raszczycach dla którego Gmina Lyski jest organem prowadzącym.

Zarządzenie nr W.0050.37.2024 z dnia 14.02.2024 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.45.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 21 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr 0050.37.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raszczycach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lyski

Wójt Gminy Lyski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lyskach dla którego Gmina Lyski jest organem prowadzącym:

Zarządzenie nr W.0050.36.2024 z dnia 14.02.2024 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.44.2024 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 21 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr 0050.36.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lyskach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lyski