Gmina Lyski

Informacja

Informuję, że od dnia 29 marca 2024 r. w Urzędzie Gminy Lyski w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej na stanowisku ds. gospodarki lokalowej, przez okres 7 dni będzie dostępna ostateczna lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Lyski.

Wójt Gminy Lyski

Grzegorz Gryt