Gmina Lyski

Zgłaszanie propozycji projektów / przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji

Urząd Gminy Lyski informuje o możliwości składania propozycji projektów / przedsiewzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lyski na  lata 2017 - 2023. Propozycje należy składać do dnia 15 lutego 2017 r. z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj. Formularze można dotarczyć z wykorzystaniem adresów mailowych fundusze@lyski.pl, kancelaria@lyski.pl, przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, poprzez platformę ePUAP lub SEKAP bądź dostarczyć osobiście w siedzibie UG Lyski (Biuro Obsługi Klienta - parter).

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020