Gmina Lyski

Happening "Segregujesz - zyskujesz"

Happening „Segregujesz – zyskujesz”: Celem happeningu jest propagowanie idei recyklingu wśród młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej oraz mediów. Happening ma formę barwnego przemarszu w którym uczestnicy niosą transparenty oraz wykrzykują hasła propagujące segregowanie i wtórne przetwarzanie odpadów. W ramach tego uczestnicy przebrani są w stroje wykonane z surowców wtórnych a także grają na instrumentach wykonanych z surowców wtórnych (głównie butelek pet i kapsli). W happeningu biorą udział uczniowie, którzy wcześniej uczestniczą w warsztatach ekologicznych, prowadzonych w placówkach oświatowych w ramach przygotowań do happeningu. Warsztaty złożone są z dwóch części: ekologicznej i artystycznej. Część ekologiczna razem z prowadzącymi uczestnicy omawiają w dyskusji. Pozwala ona płynnie przejść do części artystycznej w której uczestnicy przygotowują się do przeprowadzenia happeningu. Uczniowie poznają przygotowany scenariusz, zawierający ważny aspekt omawianego zagadnienia, dzielą się rolami i zadaniami. Prowadzący udostępniają materiały potrzebne do wykonania rekwizytów, aby efektownie i atrakcyjnie przygotować przedstawienie. Pod względem organizacyjnym montaż takich elementów jak scena, podium i namiot jako część sceny jest niezbędny w związku z zaplanowaną prezentacją uczestników konkursów i ich prac, wyłonieniem finalistów, wręczeniem nagród i przeprowadzeniem happeningu ”Segregujesz-zyskujesz” w czasie imprezy plenerowej w dniu 6 czerwca br. jako części kampanii edukacyjno-informacyjnej. Namiot stanowi również zabezpieczenie dla uczestników imprezy plenerowej w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.