Gmina Lyski

Wykaszanie odłogów

Apelujemy o wykoszenie działek, na których utrzymuje się stan zachwaszczenia – szczególnie nieużytków oraz działek zlokalizowanych w obrębie terenów zabudowanych.

Odłogi są dogodnym miejscem bytowania i zalęgania się gatunków płazów m.in. żmii zygzakowatej, która stwarza dla okolicznych domostw potencjalne niebezpieczeństwo.

Z gruntów zachwaszczonych rozprzestrzeniają się zarówno choroby, szkodniki, chwasty jak i stwarzają zagrożenie pożarowe.

Dbajmy o bezpieczeństwo własne i sąsiada!