Gmina Lyski

Listy dla Ziemi

Głosujemy na najpiękniejszy „Listy dla Ziemi”!

 

Zaprosiliśmy wszystkie nasze placówki oświatowe do udziału w akcji ekologicznej zorganizowanej przez Ekologiczną Fundację ARKA „Listy dla Ziemi”. Tematem przewodnim listów była gospodarka odpadami i recykling. Ideą akcji było pisanie listów przez dzieci dla dorosłych. Napisane listy dzieci miały przekazać rodzicom lub dziadkom i razem podjąć się prostych działań ekologicznych np.: segregacji śmieci, korzystania z ekologicznych toreb, zasadzenia drzewka, itp.

Po otrzymaniu materiałów pomocniczych od organizatorów akcji takich jak filmy, foldery i papier listowy, dzieciaki ochoczo zabrały się do pisania listów. Ponadto w szkołach zorganizowane zostały również apele, zajęcia tematyczne oraz przedstawienia teatralne o tematyce ekologicznej.

Każda placówka oświatowa wybrała w wewnętrznym konkursie najlepszy list, które wysłaliśmy do Fundacji ARKA na konkurs „Najpiękniejszy List dla Ziemi”. Autorami najlepszych listów są:

  • Dawid Niewrzoł z ZSP w Adamowicach,

  • Milena Rymut z ZSP w Pstrążnej,

  • Paulina Kaczmarczyk z ZSP w Zwonowicach,

  • Maria Gembalczyk z Gimnazjum w Lyskach.

Fundacja ARKA wraz z komisją złożoną z nauczycieli wybrała 100 listów z których zostało wyłonionych dziesięć najlepszych. Wśród stu najlepszych znalazł się list autorstwa Marii Gembalczyk z Gimnazjum w Lyskach.

 

Gratulacje dla wszystkich młodych pisarzy!