Gmina Lyski

Informator gminny

Redakcja Informatora Gminnego:

 

Redaktorzy Adres Kontakt

Alina Puzynowska-Szczyra

Milena Karkut

Anna Macioszek

Urząd Gminy Lyski

ul. Dworcowa 1a

44-295 Lyski

biuro nr 15

tel. 32/4300051 wew. 140

e-mail:informator@lyski.pl

 

Informator Gminny jest bezpłatną gazetką poświęconą wydarzeniom kulturalnym i sportowym, a także przekazywaniu mieszkańcom istonych informacji urzędowych.

Informator Gminny ukazuje się od stycznia 1997 r.  początkowo w nakładzie 500 szt, obecnie 1500 szt.

 

Autor: Agata Bombik