Gmina Lyski

Projekt "Gmina z (dobrą) energią"

    

Subregion Zachodni Województwa Śląskiego to jeden z obszarów o największym zanieczyszczeniu powietrza nie tylko w całej Polsce, ale i w Europie (wg raportu Światowej Organizacji Zdrowia). Aby zmienić ten niekorzystny stan rzeczy wszystkie samorządy Subregionu Zachodniego (25 gmin oraz 3 powiaty) w tym Gmina Lyski podejmują wspólną kampanię na rzecz walki z niską emisją i poprawy jakości powietrza.

„Gmina z dobrą energią!”

to modelowa kampania informacyjno-edukacyjna, której celem jest szerzenie wiedzy na temat niskiej emisji (przyczyny, konsekwencje zdrowotne) oraz metod walki z nią - termomodernizacja, efektywne ogrzewanie budynków, odnawialne źródła energii.

Więcej informacji można znaleźć na stroie internetowej: http://gminazenergia.pl

 

Artykuły