Gmina Lyski

Zarząd Spółki

Skład Zarządu Spółki:

  • Prezes- Marcin Kostka,
  • Wice Prezes- Wojciech Brzenczek,
  • Członek Zarządu- Grzegorz Primus