Gmina Lyski

Dane podstawowe

Spółka wodociągowo-kanalizacyjna Zwonowice
ul. Jankowicka 28,
44-292 Zwonowice
tel. 608 364 984
wodociagizwonowice@gmail.com
Numer KRS 0000132058