Gmina Lyski

Infolinia dla bezdomnych

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomił bezpłatny całodobowy numer telefonu:

987

pod którym od 1 listopada do do 31 marca można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych. 

 

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa śląskiego znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:
https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/akcja-zima 

 

Koordynator ds. bezdomności z ramienia Gminy Lyski - P. Władysław Szwed tel. 723 131 343