Gmina Lyski

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Wykaz inwestycji współfinansowanych w ramach RFIL:

  1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lyski
  2. Kompleksowa Termomodernizacja ZSP Pstrążna
  3. Przebudowa ul Sobieskiego w Żytnej
  4. Budowa oświetlenie ulicznego ul. Dworcowa w Lyskach
  5. Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Lyskach