Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Przedszkole w Zwonowicach

Szkoła Podstawowa w Raszczycach

Staw Żelazisty

Stawy rybne w Raszczycach

Zespół dworsko - parkowy w Dzimierzu

Leszczyna

Kompleks Żelazowiec

Przejazd kolejowy Zwonowice

Szatnia LKS Raszczyce

Siłownia w Nowej Wsi

OSP Zwonowice

Informacje dotyczące dofinansowania

Zasady dofinansowania

przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Lyski polegających na wymianie źródła ogrzewania.

 

Szczegółowe zasady dofinansowania określone są w Uchwale Nr RG.0007.268.2021 Rady Gminy Lyski z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lyski na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Lyski (zobacz) 

Zasady udzielania dotacji:

Rozpatrywanie wniosków:

W terminie do 30 dni od dnia zakończenia naboru dokonuje się weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz ustala się, które wnioski kwalifikują się do uzyskania dotacji.

Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, zostaną odrzucone.

Wnioski po stwierdzeniu ich kompletności stanowią podstawę do zawarcia umowy dotacji.

O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji oraz o terminie podpisania umowy Wnioskodawca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub elektronicznie

 

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy!

 

Rodzaj zadania:

 

Dotacja udzielana jest wyłącznie na zakup i montaż urządzenia grzewczego, dopuszczonego do obrotu handlowego t.j.

  1. kotła opalanego paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, który spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN303-5:2012,
  2. kotła opalanego biomasą, który spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN303-5:2012

  3. kotła gazowego,

  4. kotła olejowego,

  5. pompy ciepła, jeśli będzie to jedyne źródło ciepła w budynku,

  6. wykonania ogrzewania elektrycznego.

 

Wysokość dofinansowania: maksymalnie 25% kosztów inwestycji jednak nie więcej niż 2000,00zł brutto dla budynku mieszkalnego, w którym nastąpiła wymiana źródła ciepła.

 

Kwota środków zabezpieczonych w budżecie: 220 000 zł

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 4300051 wew. 110 lub 117 (w godzinach pracy Urzędu Gminy Lyski).

 

 

WNIOSEK - pobierz

Zgoda właściciela - pobierz