Gmina Lyski

Wsparcie lokalne

 

Strona Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach  (https://slaskie.pl/)

Strona Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (https://www.ksse.com.pl/o-ksse-1)

Strona Polskiej Strefy Inwestycji (https://www.biznes.gov.pl/pl/polska-strefa-inwestycji)