Gmina Lyski

Konferencja pn. "Co należy wiedzieć o HIV i AIDS?"

4 października 2023 roku na terenie Gminy Lyski odbyła się Konferencja pod nazwą „Co należy wiedzieć o HIV i AIDS?” zorganizowana w ramach Projektu pn. „Profilaktyka HIV/AIDS w Gminie Lyski” z grantu uzyskanego w Konkursie Pozytywnie Otwarci.

Konferencja miała formę szkolenia w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, którego głównym celem było przekazanie informacji dotyczących profilaktyki i leczenia zakażeń HIV. Uczestniczyli w niej nauczyciele, pedagodzy szkolni, pielęgniarki środowiska szkolnego, pracownicy samorządu oraz jednostek organizacyjnych.

Spotkanie rozpoczęła Milena Karkut - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Lyski, która wprowadziła w tematykę konferencji i zwróciła uwagę na ogromną rolę szkół w rozpowszechnianiu wiedzy na temat HIV i AIDS oraz innych chorób zakaźnych. Wskazała na niepokojące informacje dotyczące ciągłego wzrostu zakażeń wirusem HIV oraz podkreśliła potrzebę systematycznej realizacji profilaktyki w szkołach oraz promocji zdrowego stylu życia.

Specjalista chorób zakaźnych dr Elżbieta Mularska – asystent w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym oraz Poradni Diagnostyki i Terapii AIDS w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie szczegółowo przedstawiła pochodzenie i historię zakażenia wirusem HIV, omówiła zagadnienia związane z leczeniem HIV oraz AIDS, a także zapoznała zebranych z zasadami postępowania poekspozycyjnego (ważne jest wtedy jak najszybsze zgłoszenie zdarzenia). Jak informowała dr Elżbieta Mularska nieleczony HIV prowadzi do rozwoju AIDS i śmierci, natomiast leczony HIV, dzięki nowoczesnym terapiom dostępnym w Polsce, pozwala żyć do późnej starości.

W ramach konferencji Anna Picho – psychopedagog, edukator i promotor zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku wyjaśniła zebranym skąd czerpać wiedzę na temat HIV i AIDS oraz jak realizować w szkole działania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. Omówiła również sytuację epidemiologiczną w województwie śląskim oraz na terenie działalności PPIS w Rybniku. Na zakończenie wystąpienia prelegentka podkreśliła istotę edukacji i współpracy między placówkami oświatowymi, a stacjami sanitarno–epidemiologicznymi.

Konferencja to tylko jedno z wielu działań podejmowanych w ramach Projektu pn. „Profilaktyka HIV/AIDS w Gminie Lyski”, którego Koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy Lyski jest Anna Macioszek. Efektem projektu ma być wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa, zmiana postaw ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz zmniejszenie poziomu zachowań ryzykownych wśród młodych ludzi i osób dorosłych.

 

Film z Konferencji pn. "Co należy wiedzieć o HIV i AIDS?"

 

 
 

                           

Konferencja pn. "Co należy wiedzieć o HIV i AIDS?" zorganizowana została w ramach Projektu pn. "Profilaktyka HIV/AIDS w Gminie Lyski" realizowanego przez Urząd Gminy Lyski z grantu uzyskanego w Konkursie Pozytywnie Otwarci