Gmina Lyski

Honorowe Patronaty Wójta Gminy Lyski

Wójt Gminy Lyski zaprasza do występowania o Honorowy Patronat Wójta Gmminy Lyski osoby, organizacje i instytucje, które realizacją własnych projektów przyczyniają się do promocji Gminy Lyski. 

Patronatem mogą być objęte wydarzenia organizowane na terenie gminy o zasięgu lokalnym, gminnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym lub innym.

Udzielenie Honorowego Patronatu wydarzeniu ma wymiar symboliczny i jest wyrazem uznania władz gminy dla inicjatyw interesujących i cennych.

 

ZARZĄDZENIE NR W.0050.85.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Lyski

Wniosek o udzielenie Patronatu Wójta Gminy Lyski - pobierz

Autor: Agata Bombik