Gmina Lyski

Zabytki

 

WYKAZ OBIEKTÓW FIGURUJĄCYCH W REJESTRZE ZABYTKÓW

GMINA LYSKI

Wieś Określenie obiektu

Czas powstania

Opis obiektu

Określenie granic ochrony prawnej

Uwagi

Dzimierz

Park podworski

wraz z pałacem

Koniec XIX wieku Na południe od zabudowań wsi,

Na terenie płaskim, posiada zarys zbliżony do trapezu.

W parku wyróżnia się dwie części ogród w sąsiedztwie dworku i park angielski.

Granice obejmują całość założenia – dworek wraz z parkiem ograniczony drogami od południowego zachodu i wschodu oraz zabudowaniami gospodarczymi, od północy park widokowo zwrócony ku polom uprawnym
Lyski Dwór XIX wiek Murowany z parterową przybudówką  
Lyski Spichlerz dworski XIX wiek Murowany Prawdopodobnie nie istnieje – do skreślenia

Autor: Karol Michta