Gmina Lyski

Klasyfikacja gruntów

logo klasyfikacja gruntów Gminy Lyski

Obszar Gminy Lyski obecnie wynosi 57,83 km 2, w tym:

Powierzchnia gminy wg użytkowania

Lp. Przeznaczenie Powierzchnia (%) Powierzchnia(ha)
1. Grunty zabudowane i zurbanizowane 5,9 341
2. Użytki rolne 54,9 3177
3. Użytki leśne i grunty zadrzewione 38,2 2208
4. Inne tereny 1,0 57
  OGÓŁEM 100 5783