Regulamin naboru wraz z załącznikami do Programu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Lyski"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2018

 

 

Zarządzenie NR W.0050.11.2018 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeńw ramach projektu pn. Poprawa jakościpowietrza poprzez zwiększenieudziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Lyski

 

Regulamin udziału w Programie ----> pobierz

 • Kryteria wyboru uczestników projektu ----> pobierz
 • Deklaracja udziału w projekcie ----> pobierz
 • Umowa użyczenia (2 egzemplarze) ----> pobierz
 • Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku w fazie budowy ----> pobierz
 • Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego (z eternitu) ----> pobierz
 • Oświadczenie o niewykorzystaniu energii produkowanej ze źródeł OZE na potrzeby
  działalności gospodarczej ----> pobierz
 • Ankieta doboru instalacji ----> pobierz
 • Pełnomocnictwo ----> pobierz

 

Najczęściej zadawane pytania w trakcie naboru deklaracji - zobacz