Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Przedszkole w Zwonowicach

Szkoła Podstawowa w Raszczycach

Staw Żelazisty

Stawy rybne w Raszczycach

Zespół dworsko - parkowy w Dzimierzu

Leszczyna

Kompleks Żelazowiec

Przejazd kolejowy Zwonowice

Szatnia LKS Raszczyce

Siłownia w Nowej Wsi

OSP Zwonowice

Koła Łowieckie

Na obszarze gminy Lyski działają trzy koła łowieckie. Wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne należy zgłaszać do poszczególnych kół, które to zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2018 r. poz. 2033.) obowiązane są do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

1. Koło Łowieckie "Borki" Lyski - obwód łowiecki nr 150;

2. Koło Łowieckie "Jaźwiec" Jejkowice - obwód łowiecki nr 149

3. Koło Łowieckie "Odyniec" Rudy - obwód łowiecki nr 151 (polny) i 142 (leśny)

 

OPIS GRANIC OBWODÓW ŁOWIECKICH:

1. Obwód nr 150 (dzierżawca Koło łowieckie „Borki” Lyski):

Granica obwodu biegnie z miejscowości Rudułtowy w kierunku zachodnim szosą nr 935 Rybnik - Racibórz do Kolonii Dębicz, stąd torem kolejowym na północ do stacji kolejowej w Markowicach, dalej szosą nr 923 Markowice - Adamowice na północny - wschód do Adamowic, stąd w kierunku północno - wschodnim drogą Adamowie - Szymocice do drogi nr 919 w Małej Nędzy, którą do rzeki Suminy, rzeką tą w kierunku wschodnim do drogi Lyski - Sumina i na północny - wschód do toru kolejowego Nędza - Rudułtowy i torem tym w kierunku południowym do punktu wyjściowego.

 2. Obwód 149 (dzierżawca Koło łowieckie „Jaźwiec” Jejkowice)

Od dworca w Rybniku na północ ul. 3-go Maja, Gliwicką do mostu na rzece Ruda, dalej na północny - zachód rzeką Ruda, zachodnim brzegiem Zalewu Rybnickiego i następnie rzeką Ruda do „słupów granicznych” przy drodze Rybnik - Rudy przy oddz. 254 i kolejce wąskotorowej Rudy - Markowice, wymienionym torem w kierunku południowo - zachodnim do drogi Rudy - Zwonowice, tą drogą w kierunku południowym do drogi leśnej biegnącej południową ścianą oddz. 281-285 w kierunku zachodnim do strumienia Grabicz, strumieniem tym na południe do drogi pomiędzy oddz. 249 i 114, 115 (granica nadleśnictw Rybnik i Rudy Raciborskie) do toru kolejowego Nędza - Rydułtowy i tym torem do drogi nr 935 w Rydułtowach, dalej na wschód szosą nr 935 (ul. Raciborska), a następnie ul. Reymonta i 3-go Maja w Rybniku .

 3. Obwód 151 (dzierżawca Koło łowieckie „Odyniec” Rudy)

Granica obwodu biegnie od przecięcia się rzeki Suminy z szosą nr 919 Rudy - Racibórz w kierunku południowo - zachodnim i dalej do drogi nr 923 przez Adamowice, Raszczyce do stacji kolejowej w Markowicach, następnie torem kolejowym Markowice - Brzezie do szosy nr 935 w Koloni Dębicz i tą szosą do kanału rzeki Odry (Kanał Ulgi), tym kanałem w kierunku południowo - zachodnim do rzeki Odry, rzeką tą w kierunku północnym przez Racibórz do drogi nr 421 biegnącej przez Ciechowice do stacji kolejowej Nędza i dalej do szosy nr 919, szosą tą w kierunku wschodnim przez Nędzę Małą do punktu wyjściowego tj. przecięcia się szosy Racibórz - Rudy z rzeką Suminą.

4. Obwód 142 (dzierżawca Koło łowieckie „Odyniec” Rudy) - Obwód leśny

Granica obwodu biegnie z miejscowości Rudy w kierunku północnym drogą Rudy - Bargłówka przez Przerycie do szosy nr 919 i dalej do skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku wsi Stanica na wschód, północnym skrajem oddz. 188 i 187, będącym granicą gminy Kuźnia Raciborska i Sośnicowice, a także granicą powiatu raciborskiego i gliwickiego i dalej na południe pomiędzy oddz. 194/195, 194/202, 201/202, dalej wzdłuż drogi leśnej pomiędzy oddz. 200/210 oraz 199/209 do drogi „stodolskiej”, którą na południe pomiędzy oddz. 209/208, 216/217, 222/221 do torów kolejowych oraz drogą polną pomiędzy oddz. 253/272 przez rzekę Rudę do słupów granicznych przy drodze Rybnik - Rudy przy oddz. 254 i kolejce wąskotorowej Rudy - Markowice, wymienionym torem w kierunku południowo - zachodnim do drogi Rudy - Zwonowice, tą drogą w kierunku południowym do drogi leśnej biegnącej południową ścianą oddz. 281-285 w kierunku zachodnim do strumienia Grabicz (granica nadleśnictw Rybnik
i Rudy Raciborskie), strumieniem tym na północ i południowy - zachód do toru kolejowego Nędza - Rydułtowy, skąd na południe do rzeki Suminy, tą rzeką w kierunku zachodnim do szosy nr 919 Rudy - Racibórz, szosą tą w kierunku

MAPA POSZCZEGÓLNYCH OBWODÓW ------>  zobacz

 

Wnioski o oszacowanie należy składać drogą pocztową listem poleconym na adresy:

 

Obwód nr 150 

Koło łowieckie „Borki” Lyski

ul. Strzelców Bytomskich 30a

44-200 Rybnik

 

Obwód 149

Koło łowieckie „Jaźwiec” Jejkowice

ul. Polna 6

44-290 Jejkowice

 

Obwód 151 

Koło łowieckie „Odyniec” Rudy

ul. Kolonia Pyskowicka 2

44-120 Pyskowice