Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

BIKE RACE LYSKI III

LYSKI ROCK FESTIVAL

LYSEK

750-LECIE RASZCZYC

X Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

Koordynator ds. dostępności

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Lyski

 

 

Pan Krzysztof Mrozek – Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.56.2020 z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.116.2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0059.56.2020 Wójta Gminy Lyski z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

 

Kontakt:

Krzysztof Mrozek
Urząd Gminy Lyski
ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski
tel. 32 43 000 51 wew. 128
E-mail: dostepnosc@lyski.pl

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  1. wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,
  2. identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
  3. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Lyski zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Lyski,
  5. monitorowanie działalności Urzędu Gminy Lyski, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  6. prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,
  7. przedstawianie Wójtowi Gminy Lyski bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

 

W ostatnich latach obserwujemy bardzo dużą dynamikę wzrostu liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa. Badanie bezpieczeństwa stron internetowych samorządów przeprowadzone przez zespół CSIRT NASK w 2020 r. w ponad połowie zbadanych witryn ujawniło podatności na ataki, w tym poważne błędy. Są one coraz częściej zauważane i wykorzystywane przez cyberprzestępców.

Dowodem na to jest chociażby fakt, że w drugiej połowie 2022 r. zarysował się wyraźny trend wzrostowy w liczbie zarejestrowanych przez CSIRT NASK zgłoszeń. Najwyższą wartość odnotowano w grudniu 2022 r. - niemal 85,2 tys., co w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. oznacza ponad czterokrotny wzrost. Pokazuje to, jak pilne jest wzmocnienie odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w JST, a także stworzenie systemowego wsparcia w reagowaniu na incydenty.