Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

BIKE RACE LYSKI III

LYSKI ROCK FESTIVAL

LYSEK

750-LECIE RASZCZYC

X Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

Wykaz projektów

 1. Budowa wodociągu komunalnego Pstrążna - Podlesie
 2. Kanalizacja sanitarna Lyski zad. 2 cz. 1
 3. Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej ul. Kamieniec w Zwonowicach
 4. Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem - ul. Kolejowa w Suminie           
 5. Budowa Szkoły Podstawowej w Zwonowicach
 6. Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem ul. Podleśna w Pstrążnej
 7. Remont i wyposażenie świetlicy szkolnej i Gimnazjum w Lyskach
 8. Uporządkowanie przestrzeni centrum zaspokajania potrzeb społeczno - kulturalnych w sołectwie Raszczyce
 9. Niwelacja terenu i odwodnienie boiska w sołectwie Raszczyce
 10. Modernizacja przestrzeni publicznej w sołectwie Pstrążna
 11. Po Lyskach na dwóch kółkach - projekt stworzenia tras rowerowych w Gminie Lyski  
 12. Moje boisko Orlik 2012 w Lyskach
 13. Budowa drogi gminnej ul. Kamionki w Lyskach
 14. Oddolna inicjatywa językowa w Gminie Lyski  
 15. Stworzenie centrów kulturalnych w sołectwach Sumina i Żytna
 16. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski
 17. Stworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Bogunice poprzez budowę placu zabaw
 18. Stworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Zwonowice poprzez budowę placu zabaw
 19. Wjedźmy razem do Europy - kat. B
 20. e-Administracja w Powiecie Rybnickim
 21. Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim            
 22. Zasmakuj w Śląsku
 23. Remont budynków gminnych w Lyskach i Nowej Wsi
 24.  Remont budynku gminnego w Adamowicach przy ulicy Rybnickiej wraz z budową wiat w Adamowicach i Raszczycach
 25. Budowa budynku zaplecza i przebudowa boiska sportowego w Zwonowicach przy ulicy Gaszowickiej
 26. Rozwijanie rekreacji w sołectwie Raszczyce poprzez budowę widowni na boisku wiejskim
 27. Remont świetlic wiejskich w Gminie Lyski
 28. Współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Gminach Lyski i Darkovice        
 29. Współpraca bez granic w gminach Lyski i Darkovice
 30. Wspólnie kultywujemy tradycje świąteczne
 31. Ścieżki łączą granice w gminie Lyski - uzupełnienie transgranicznej sieci ścieżek rowerowych
 32. Rozwój umiejętności komputerowych w Gminie Lyski
 33. Edukacja szansą mieszkańców wsi Zwonowice
 34. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Suminie
 35. Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Lyskach przy ulicy Rybnickiej
 36. Wspólnie witamy święta            
 37. Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Raszczycach przy ulicy Szkolnej
 38. Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w Nowej Wsi przy ulicy Rybnickiej
 39. Na dożynki nadszedł czas!
 40. Szkoły z przyszłością
 41. Promocja najlepszą zachętą do dalszej współpracy
 42. Budowa kanalizacji sanitarnej w Suminie przy ulicy Leśnej
 43. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski EFRR
 44. Trwała współpraca kluczem do przyszłości
 45. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Suminie
 46. Rozwój współpracy przyszłością pogranicza
 47. Więcej niż zdrowe odżywianie
 48. Tradycja i folklor podstawą rozwoju kultury w gminach Lyski i Darkovice
 49. Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza
 50. Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolska w Zwonowicach
 51. Sport wzmacnia pogranicze w gminach Lyski i Darkovice
 52. Rozwój współpracy dzięki tradycji w gminach Lyski i Darkovice
 53. Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczycach
 54. Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Lyski
 55. Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Zwonowicach
 56. Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pstrążnej - etap I
 57. Przebudowa i remont miejsca pamięci w Lyskach nr ewidencyjny WKOPWiM 68/05 wraz z wybrukowaniem dojścia do ww. miejsca
 58. Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu - Adamowice
 59. Zagospodarowanie terenu za budynkiem wielofunkcyjnym przy ul. Wyzwolenia 30 w Pstrążnej
 60. Budowa szatni przy boisku wiejskim w Raszczycach
 61. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Gminie Lyski
 62. Razem w Europie
 63. Rozwijamy nasze pasje w gminach Lyski i Darkovice
 64. Turystyka i rekreacja fundamentem rozwoju współpracy w gminach Lyski i Darkovice
 65. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Lyski
 66. Przebudowa drogi gminnej ulicy Jankowickiej w Zwonowicach
 67. Otwarte Strefy Aktywności w Zwonowicach i Żytnej
 68. Modernizacja obiektu sportowego w Lyskach przy ul. Sportowej
 69. Zagospodarowanie terenu w Bogunicach przy ul. Szkolnej 5 poprzez zakup i zabudowę wiaty
 70. Wymiana kotła w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Adamowicach
 71. Budowa sieci wodociągowej ul. Grabówki w Zwonowicac
 72. Zdalna szkoła – zakup sprzętu dla szkół w Gminie Lyski
 73. Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu wraz z podłożem za budynkiem wielofunkcyjnym przy ul. Wyzwolenia 30
 74. Wykonanie siłowni przy boisku sportowym w Raszczycach
 75. Zdalna szkoła plus - zakup sprzętu dla szkół w Gminie Lyski
 76. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lyski – Rządowy Program Inwestycji Lokalnych

 77. Kompleksowa Termomodernizacja ZSP Pstrążna – Rządowy Program Inwestycji Lokalnych

 78. Przebudowa ul Sobieskiego w Żytnej – Rządowy Program Inwestycji Lokalnych

 79. Budowa oświetlenie ulicznego ul. Dworcowa w Lyskach – Rządowy Program Inwestycji Lokalnych

 80. Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Lyskach – Rządowy Program Inwestycji Lokalnych

 81. Turysto znajdź i nas
 82. Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski
 83. Zakup piłkochwytu na boisko sportowe w Nowej Wsi
 84. Budowa boiska do siatkówki plażowej
 85. Modernizacja placu zabaw w Adamowicach
 86. Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Suminie
 87. Program Wieloletni SENIOR+ na lata 2021 - 2025 - edycja 2021
 88. Program „Opieka wytchnieniowa” (program Funduszu Solidarnościowego)
 89. Strażackie zmagania w gminach Lyski i Darkovice
 90. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lyskach i Suminie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suminie
 91. Dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (edycja 2022). Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”
 92. Budowa wodociągu w Suminie wzdłuż ulicy Dworcowej
 93. Poprawa wykorzystania energii odnawialnej i efektywności energetycznej w budynkach oświatowych w Gminie Lyski
 94. Przebudowa dróg gminnych ul. Zatoka w Bogunicach i ul. Polna w Adamowicach
 95. Wykonanie placu zabaw na ul. Sportowej w Lyskach (przy boisku)
 96. Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczycach
 97. Drewno jest z lasu
 98. Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PGR”

 99. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym - plakat projektu
 100. Dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (edycja 2023). Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”
 101. Rowerowy zawrót głowy w Gminach Lyski i Bolatice
 102. Trójstronna integracja w Gminach Lyski i Bolatice
 103. Give Europe Sunshine - Sun4EU
 104. Cyfrowa Gmina
 105. Zagospodarowanie terenu oraz wyrównanie płyty boiska w Suminie przy ul. Dworcowej
 106. Wykonanie trybuny dla widzów na boisku sportowym
 107. Budowa boiska dla dzieci obok placu zabaw przy ul. Szkolnej w Bogunicach

 108. Wykonanie wiaty w sołectwie Nowa Wieś

 109. Przebudowa drogi gminnej ul. Sobieskiego w Żytnej - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 110. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa realizowanego w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (edycja 2024). Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"