Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Przedszkole w Zwonowicach

Szkoła Podstawowa w Raszczycach

Staw Żelazisty

Stawy rybne w Raszczycach

Zespół dworsko - parkowy w Dzimierzu

Leszczyna

Kompleks Żelazowiec

Przejazd kolejowy Zwonowice

Szatnia LKS Raszczyce

Siłownia w Nowej Wsi

OSP Zwonowice

Elektroniczny system ewidencji pobytu dzieci w przedszkolach

               Od 1 września 2022 roku w przedszkolach publicznych gminy Lyski wprowadzono Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu systemu ATMS Kids wraz z platformą komunikacyjną firmy Alan System, który dokładnie rejestruje czas pobytu dziecka w placówce za pomocą rejestratora i kart zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka.

W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu, wprowadzono czytniki rejestrujące „wejście” i „wyjście” dziecka z przedszkola oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym numerem dla każdego dziecka. Przyprowadzając i odbierając dziecko z przedszkola rodzic (prawny opiekun) rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone lub odebrane. Ważnym elementem branym pod uwagę przy rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu jest deklaracja godzin pobytu złożona przez rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic składając taką deklarację powinien uwzględnić swój czas gotowości oraz możliwości przyprowadzenia i odebrania dziecka z przedszkola w godzinach podanych do deklaracji.

Zgromadzone z czytników dane o czasie pobytu dziecka są rozliczane zgodnie z przepisami art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i art. 13 ustawy Prawo Oświatowe, które wyraźnie wskazują, że opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Należy zauważyć, że opłaty nie dotyczą dzieci 6-cioletnich objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Elektroniczny system odzwierciedla faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu i nalicza go minutowo. Ponadto system uwzględnia tzw. „bufor czasowy” tj. dwa razy po 10 minut, umożliwiający rodzicowi lub opiekunowi przebranie dziecka -  bez naliczania opłaty.

W ciągu całego miesiąca trwa weryfikacja wprowadzonych danych i sprawdzanie poprawności działania systemu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Do 7-go dnia każdego miesiąca  rodzice otrzymają rozliczenie finansowe sporządzone na podstawie zgromadzonych i zweryfikowanych danych do systemu i do 10-go dnia uiszczają odpłatność na indywidualne konto bankowe.

Rodzice logując się na ePrzedszkole.com.pl mogą na bieżąco przeglądać informacje dotyczące swojego dziecka.