Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Przedszkole w Zwonowicach

Szkoła Podstawowa w Raszczycach

Staw Żelazisty

Stawy rybne w Raszczycach

Zespół dworsko - parkowy w Dzimierzu

Leszczyna

Kompleks Żelazowiec

Przejazd kolejowy Zwonowice

Szatnia LKS Raszczyce

Siłownia w Nowej Wsi

OSP Zwonowice

Preferencyjny zakup węgla

 

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego  --> DO POBRANIA 

Informujemy, iż mieszkańcy Gminy Lyski mogą do 9 grudnia br. składać wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

 

Wymagany dokument - wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

 

Miejsce złożenia wniosku:

Osobiście lub drogą pocztową:


Urząd Gminy Lyski

Dworcowa 1a

44-295 Lyski

 

w formie elektronicznej: 
za pośrednictwem: Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl - jako pismo ogólne do podmiotu publicznego lub mailem na adres kancelaria@lyski.pl W przypadku zastosowania formy elektronicznej wymagane jest złożenie podpisu w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

Inne informacje

 1. Do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.
 2. Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967). Ponadto wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2:
 • 1,5 tony - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 • 3 ton łącznie - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 9 grudnia 2022 r.

 1. Osoba zamierzająca kupić paliwo stałe na preferencyjnych warunkach, musi złożyć wniosek o zakup, w którym wskazuje rodzaj paliwa, które chce zakupić oraz jego ilość.
 2. W ramach podpisanej umowy Gmina Lyski daje możliwość zakupu węgla w dwóch frakcjach: groszek oraz orzech.
 3. Węgiel posiada certyfikat jakości potwierdzający parametry jakościowe paliwa stałego.
 4. Koszt paliwa stałego, niezależnie od jego frakcji, wynosi 1750,00 zł za tonę.
 5. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 6. Zakup paliwa stałego można dokonać w dwóch okresach:
 • do 31 grudnia 2022 r.
 • od 1 stycznia 2023 r.
 1. Maksymalny limit paliwa stałego na gospodarstwo domowe wynosi w każdym z okresów po 1500 kg. Łącznie na gospodarstwo domowe przysługuje 3000 kg (3 tony) paliwa stałego.

Opis przebiegu zakupu paliwa

 1. Wnioskodawca składa do Urzędu Gminy Lyski wniosek o preferencyjny zakup węgla. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 2. Pracownicy Urzędu zweryfikują wniosek o preferencyjny zakup węgla i potwierdzą czy wnioskodawca spełnia warunki do jego zakupu tj. że został mu przyznany/wypłacony dodatek węglowy lub czy spełnia warunki do jego otrzymania.
 3. Po potwierdzeniu przez pracownika Urzędu, że wnioskodawca spełniania warunki do preferencyjnego zakupu paliwa wnioskodawca otrzyma stosowną informację na podany we wniosku adres e-mail lub telefonicznie.
 4. Wnioskodawca wpłaca należność przelewem w formie przedpłaty za zamówioną ilość węgla na konto Gminy Lyski zgodnie z poniższym wzorem:

 

Gmina Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski

Numer konta: 85 8436 0003 0000 0531 8059 0112

Tytuł przelewu: „ preferencyjny zakup opału: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres”

Płatność można również dokonać w punkcie Mikołowskiego Banku Spółdzielczego zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy Lyski lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi.

 1. Po dokonaniu płatności mieszkaniec odbiera z Urzędu dokumenty uprawniające (faktura i pozytywnie zweryfikowany wniosek) do odbioru zamówionego węgla.
 2. Podane przez wnioskodawcę dane, w tym rodzaj wnioskowanego paliwa oraz jego zamówioną ilość, zostaną przekazane do składu zajmującego się dystrybucją węgla.
 3. Pracownik tej firmy skontaktuje się z wnioskodawcą celem ustalenia dogodnego terminu dostawy paliwa na podany we wniosku adres zamieszkania.
 4. Koszty transportu będzie ponosić kupujący.
 5. Informujemy, iż dystrybucją węgla dla mieszkańców Gminy Lyski będzie zajmował Kwalifikowany Dostawca Węgla PGG - PPUH AMS TOMICZEK s.c., ul. Polna 2, 44-295 Sumina, tel. 535103400, mail: kdw.tomiczek@gmail.com. Godziny otwarcia KDW Pn-Pt: 7:00 - 17:00, Sb: 7:00 - 14:00.

 

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego  --> DO POBRANIA