Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Przedszkole w Zwonowicach

Szkoła Podstawowa w Raszczycach

Staw Żelazisty

Stawy rybne w Raszczycach

Zespół dworsko - parkowy w Dzimierzu

Leszczyna

Kompleks Żelazowiec

Przejazd kolejowy Zwonowice

Szatnia LKS Raszczyce

Siłownia w Nowej Wsi

OSP Zwonowice

Podstawowe informacje o projekcie

Tytuł projektu: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lyski

Czas realizacji: 04.05.2016 r. - 28.02.2017 r.

Cel ogólny projektu: poprawa jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów gminy poprzez ograniczenie wysokiej koncentracji problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych oraz kulturowych.

Cele szczegółowe:

- uatrakcyjnienie obszaru Gminy w celu aktywnej integracji społecznej mieszkańców zwłaszcza zagrożonych ubóstwem,

- aktywizacja lokalnej społeczności na rynku pracy przy założeniu rozwoju działalności gospodarczej gminy,

- wzorcowa rola w zakresie efektywnego wykorzystania energii sektora publicznego Gminy,

- podnoszenie atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej gminy poprzez zagospodarowanie terenów poprzemysłowych,

- wzrost walorów rekreacyjno-sportowych Gminy w celu pobudzenia aktywności fizycznej i intelektualnej mieszkańców,

- rozwój sieci komunikacyjnych i stworzenie miejsc przesiadkowych,

- pomoc ludziom bezdomnym,

- ułatwienie dostępu do edukacji, kultury, rekreacji i sportu osobom starszym.

Główne działania:

- opracowanie pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów w czasie co najmniej 6 tygodni,

- zdiagnozowanie problematyki i ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych przy zachowaniu synchronizacji działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej,

- dobranie narzędzi i interwencji dostosowanych do gminy,

- wyznaczenie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację programu,

- włączenie partnerów i interesariuszy procesu rewitalizacji (lokalna społeczność, przedsiębiorcy, eksperci) bazując w proces programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych,

- prowadzenie konsekwentnego i trwałego dialogu z podmiotami i grupami, których rewitalizacja będzie dotyczyć.

 

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020