Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Przedszkole w Zwonowicach

Szkoła Podstawowa w Raszczycach

Staw Żelazisty

Stawy rybne w Raszczycach

Zespół dworsko - parkowy w Dzimierzu

Leszczyna

Kompleks Żelazowiec

Przejazd kolejowy Zwonowice

Szatnia LKS Raszczyce

Siłownia w Nowej Wsi

OSP Zwonowice

Konkursy ekologiczne

 
1) Konkurs pokazu mody ekologicznej "Eko Trendy"

 

Cele konkursu:

 • podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia,

 • propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu życia,

 • umiejętność przetwarzania surowców wtórnych,

 • rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci,

 • propagowanie idei postaw proekologicznych i idei recyklingu.

 

ZASIĘG KONKURSU

Gminy: Lyski i Kornowac – wszystkie sołectwa.

 

UCZESTNICY KONKURSU

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum gmin Lyski i Kornowac.

 

TERMIN KONKURSU

Termin prezentacji finałowej: 6 czerwca 2010 roku.

 

Technika wykonania prac – wykonanie stroju, nakrycia głowy lub biżuterii z surowców wtórnych lub naturalnych.

 

ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 • Technika wykonania prac – dowolna, z surowców wtórnych lub naturalnych, np. liści, trawy, itp.,

 • Pod uwagę będą brane prace indywidualne oraz grupowe,

 • Każda szkoła do 30 kwietnia wypełnione karty zgłoszeniowe uczestników, którzy wezmą udział w pokazie „EKO TRENDY”,

 • Organizator konkursu zapewnia realizację pokazu konkursowego,

 • Stroje będą oceniane przez jury powołane przez organizatora konkursu, a decyzja jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna,

 • W konkursie zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia dla autorów najciekawszych strojów. Wszystkie dzieci otrzymają dyplomy uczestnictwa,

 • Wnioski zostaną umieszczone na stronie internetowej www.lyski.pl oraz na www.kornowac.pl, a także ogłoszone na łamach „Informatora Gminnego”,

 • O dokładnych terminach i ustaleniach organizacyjnych szkoły zostaną powiadomione.

 


 

2) Konkurs piosenki ekologicznej "Na zieloną nutkę"

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie u uczniów zainteresowania problematyką ochrony przyrody,

 • podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,

 • popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży,

 • samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji oraz sprawdzenia siebie,

 • poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych,

 • promowanie młodych talentów.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z terenu gmin Lyski i Kornowac,

 • Udział brać mogą soliści i zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne,

 • Uczestnicy przygotowują piosenkę o tematyce ekologicznej,

 • Przygotowane utwory wykonawcy prezentują z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, zespół instrumentalny, półplayback) lub a cappella,

 • Prezentacja każdego uczestnika powinna nawiązywać w dowolny sposób do nazwy konkursu „Na zieloną nutkę” poprzez np. żartobliwe wykonanie, strój itp. - pomysłowość wykonawcza i humor w prezentacji ulubionego przeboju będą dodatkowo punktowane podczas prezentacji finalistów.

 • Uczestnicy mogą zgłaszać się samodzielnie lub poprzez szkoły, świetlice, stowarzyszenia i inne.

 

TERMIN KONKURSU

Termin prezentacji finałowej: 6 czerwca 2010 roku.

 

OCENA I NAGRODY

 1. Uczestnicy walczyć będą o nagrody w trzech kategoriach wiekowych:

  I kategoria – uczniowie klas 0-3

  II kategoria – uczniowie klas 4-6

  III kategoria – uczniowie gimnazjum

 2. Jury Konkursowe oceniać będzie: dobór repertuaru związany z charakterem konkursu, poziom warsztatu wykonawczego i interpretację wokalno – sceniczną,

 3. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów,

 4. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy,

 5. Opiekunowie wykonawców otrzymają podziękowania za przygotowanie uczestników do konkursu.

 


 

3) Konkurs na przedstawienie (skecze) o tematyce ekologia
 

Cele konkursu:

 • podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia,

 • propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu życia,

 • poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych,

 • promowanie młodych talentów,

 • propagowanie idei postaw proekologicznych oraz kreatywności dzieci.

 

ZASIĘG KONKURSU

Gminy: Lyski i Kornowac – wszystkie sołectwa.

 

UCZESTNICY KONKURSU

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum gmin Lyski i Kornowac.

 

TERMIN KONKURSU

Termin prezentacji finałowej: 6 czerwca 2010 roku.

 

Przedstawienie o tematyce ekologicznej, wykonane przez jednego lub grupę uczestników nawiązujące do tematów związanych z ochroną środowiska.

 

ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 • Pod uwagę będą brane występy indywidualne oraz grupowe (5 osób),

 • Każda szkoła do 30 kwietnia przekaże wypełnione karty zgłoszeniowe uczestników, którzy przygotowali przedstawienia o tematyce ekologicznej,

 • Organizator konkursu zapewnia realizację pokazu konkursowego,

 • Występy będą oceniane przez jury powołane przez organizatora konkursu, a decyzja jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna,

 • W konkursie zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia dla autorów najciekawszych przedstawień. Wszystkie dzieci otrzymają dyplomy uczestnictwa,

 • O dokładnych terminach i ustaleniach organizacyjnych szkoły zostaną powiadomione.

 


 

4) Konkurs plastyczny "Wszystkie dzieci segregują śmieci"
 

TEMATYKA KONKURSU

Tematyka prac zgłoszeniowych do konkursu może obejmować wszystko co mieści się w pojęciu „ekologia” i zostanie wykonane w formie plakatu z hasłem ekologicznym lub hasła ekologicznego.

Organizator prosi o zwrócenie uwagi na tematykę:

 • selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

 • zaśmiecania lasów, plaż, parkingów, dróg, osiedli mieszkaniowych oraz innych miejsc publicznych przez mieszkańców i odwiedzających region turystów,

 • zaśmiecanie regionu przez przejeżdżające samochody, rowerzystów, pieszych.

 

CELE KONKURSU:

 • kształtowanie postaw szacunku oraz odpowiedzialności za stan środowiska,

 • rozwijanie poczucia etyki środowiskowej,

 • podniesieni świadomości i przybliżenie wagi problemów z zakresu edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,

 • propagowanie ekologicznego stylu życia,

 • „edukacja ekologiczna mimowolna” skierowana przez powstałe hasła do wszystkich grup społecznych.

 

KATEGORIE

 1. Plakat z hasłem ekologicznym.

 2. Hasło ekologiczne.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci szkól podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej z terenu gmin Lyski i Kornowac.

 • Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę, która po zakończeniu konkursu pozostanie własnością Organizatora.

 • Plakat z hasłem ekologicznym może być wykonany w technice dowolnej (rysunek, malarstwo, grafika, techniki mieszane) w formacie nie mniejszym niż A3.

 • Hasło ekologiczne musi być związane z tematyką konkursu, zwięzłe.

 • Rozpatrywane będą prace nigdzie dotychczas nie publikowane.

 • Zgłaszane do konkursu prace należy opisać na odwrocie (bezpośrednio lub na papierze przylepnym): tytuł konkursu, imię, nazwisko oraz wiek autora, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły, numer klasy uczestnika oraz i mię i nazwisko nauczyciela, który przygotował ucznia do konkursu.

 • Szkoły prace na konkurs powinny dostarczyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 roku.

 • Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania i reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w wydawnictwach, na stronach internetowych, w mediach i wykorzystywania ich w innej formie w celu popularyzacji ekologii w gminach Lyski i Kornowac podając dane autora. Organizator nie przewiduje autoryzacji prac przed ich publikacją .

 • Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.

 • Ostatecznej oceny prac dokona niezależna Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

 • Wybrane prace laureatów zostaną zamieszczane na stronie internetowej www.lyski.pl oraz www.kornowac.pl.

 

OCENA I NAGRODY

 1. Uczestnicy walczyć będą o nagrody w trzech kategoriach wiekowych:

  I kategoria – uczniowie klas 0-3

  II kategoria – uczniowie klas 4-6

  III kategoria – uczniowie gimnazjum

 2. Jury Konkursowe oceniać będzie oceniała wykonane prace z uwzględnieniem m.in.: treści hasła, powiązania z tematem, kreatywności, estetyki wykonania, walorów plastycznych plakatu i związku hasła z rysunkiem.

 3. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów,

 4. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy,

 5. Opiekunowie wykonawców otrzymają podziękowania za przygotowanie uczestników do konkursu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prace składane przez uczestników konkursu nie podlegają zwrotowi.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania przekazanych prac.

 3. Uczestnik konkursu ekologicznego wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją zadania w materiałach reklamowych, w szczególności: w materiałach prasowych, mediach, plakatach, ulotkach oraz stronach internetowych itp.

 4. Prosimy o zapoznanie z treścią regulaminu wszystkich uczestników konkursu ekologicznego.

 5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.