Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Przedszkole w Zwonowicach

Szkoła Podstawowa w Raszczycach

Staw Żelazisty

Stawy rybne w Raszczycach

Zespół dworsko - parkowy w Dzimierzu

Leszczyna

Kompleks Żelazowiec

Przejazd kolejowy Zwonowice

Szatnia LKS Raszczyce

Siłownia w Nowej Wsi

OSP Zwonowice

Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. systemem zorganizowanego odbierania odpadów komunalnych zostały objęte wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, również te, które jeszcze w tym roku są wyłączone z systemu: na których znajdują się placówki oświatowe, budynki OSP, LKS jak i nieruchomości o powierzchni większej niż 15 tys.m2 na których znajdują się budynki wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach,

przystąpienie właściciela nieruchomości NIEZAMIESZAKAŁEJ do systemu jest dobrowolne i następuje na podstawie pisemnej zgody właściciela.

 

W związku z tym, jeżeli właściciele nieruchomości niezamieszkałych wyrażają wolę, aby od 1 stycznia 2021 roku firma wyłoniona przez Gminę w drodze przetargu, odbierała odpady komunalne z ich nieruchomości to są obowiązani taką pisemną zgodę złożyć do Urzędu Gminy.

 

Druk Oświadczenia dostępny jest tutaj ----> pobierz

Druk - werska edytowalna -----> pobierz

lub na stronie bip.lyski.pl w zakładce Pobieralnia druków Wnioski i formularze

 

Właściciele nieruchomości, którzy nie przedłożą takiej zgody mają obowiązek podpisać indywidualną umowę na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

 

UWAGA: przepis ten nie dotyczy nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części niezamieszkałą (tzw. nieruchomości mieszane); oraz nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne – wypoczynkowe.

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Lyski:

tel. 32 430 00 51 wew. 142 ( Referat Finansowy)

wew. 110 ( Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Lokalowej)

 

UCHWAŁA NR RG.0007.211.2020 RADY GMINY LYSKI z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Lyski ----> pobierz