Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Przedszkole w Zwonowicach

Szkoła Podstawowa w Raszczycach

Staw Żelazisty

Stawy rybne w Raszczycach

Zespół dworsko - parkowy w Dzimierzu

Leszczyna

Kompleks Żelazowiec

Przejazd kolejowy Zwonowice

Szatnia LKS Raszczyce

Siłownia w Nowej Wsi

OSP Zwonowice

Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Termin składania wniosków upływa 16 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Lyski (pok. nr 20).

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo Oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 31 ust.2, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust.17, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest przede wszystkim w formie dowozu zbiorowego – organizowanego przez gminę lub w uzasadnionych przypadkach w formie dowozu indywidualnego.

Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dowozu zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych) należy złożyć podanie o zapewnienie dowozu w Urzędzie Gminy Lyski wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu.

Dowóz zbiorowy:

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o zapewnienie dowozu,
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły,
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Zasady organizacji dowozu zbiorowego:

 1. Dowóz organizowany jest z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego lub innego ustalonego miejsca do szkoły lub ośrodka wskazanego we wniosku.
 2. Powrót ucznia do domu organizowany jest po zakończeniu zajęć.

Dowóz indywidualny:

Rodzice korzystający z tej formy dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o zapewnienie dowozu,
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły,
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 • uzasadnienie przyczyn dowozu indywidualnego.

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 01 września 2022 r., dokumenty powinny zostać złożone do 16 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Lyski (pok. nr 20).

Formularz wniosku o zapewnienie dowozu można pobrać tutaj:

1. dowóz indywidualny       2. dowóz zbiorowy

lub w Urzędzie Gminy (pok. nr 20).