VIII Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

VIII KONKURS PIEŚNI CHÓRALNEJ im. Czesława Prudla w Lyskach

odbędzie się

26.04.2020 r. o godz. 14.00

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym

w Lyskach przy ul. Dworcowej 4.

CELE KONKURSU:

Upamiętnienie postaci Czesława Prudla - kompozytora; autora pieśni, piosenek, hymnów
i innych utworów do których tworzył muzykę i słowa; twórcę terapii słowno-muzycznej.

Prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych.

Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami.

Doskonalenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych oraz upowszechnianie ich dorobku artystycznego.

Ukazywanie śpiewu chóralnego jako jednej z form integracji społeczności, przybliżającej uniwersalne wartości muzyczne, pobudzającej aktywność społeczno-kulturalną chórów.

Popularyzowanie polskiej i obcej twórczości chóralnej.

ORGANIZATOR:

Wójt Gminy Lyski
ul. Dworcowa 1a
44-295 Lyski

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Chóry zobowiązane są dostarczyć do Organizatora Kartę zgłoszenia wraz z partyturami wykonywanych utworów w wersji papierowej (1 egz.) w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2020 r.

Kartę zgłoszenia można przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres:

Urząd Gminy Lyski
(Biuro nr 15)
ul. Dworcowa 1a
44-295 Lyski
e-mail: promocja@lyski.pl

z dopiskiem: Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Pani Alina Puzynowska-Szczyra
Urząd Gminy Lyski
tel. 32 430 00 51 wew. 115
e-mail: promocja@lyski.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin - pobierz
Karta zgłoszenia uczestnictwa - pobierz
Zbiór utworów Czesława Prudla- pobierz

Program VI Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach - pobierz

Wyniki VI Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach