I poziom ostrzegania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od 20 lutego do końca 2020 r. na obszarze województwa śląskiego występuje ryzyko przekroczenia 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50ug/m3 średnich dobowych stężeń pyłu PM10 z ostatnich 12 miesięcy.

Informowanie o wystąpieniu poziomu ostrzegania wynika z Planu działań krótkoterminowych, stanowiącego część "Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Informacja GIOŚ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 20 lutego do końca 2019 r. na obszarze województwa śląskiego występuje ryzyko przekroczenia 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50ug/m3 średnich dobowych stężeń pyłu PM10 z ostatnich 12 miesięcy.

Informowanie o wystąpieniu poziomu ostrzegania wynika z Planu działań krótkoterminowych, stanowiącego część "Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

 

Informacja GIOŚ