Komunikat w sprawie suszy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lipca 2019

Informujemy, że w "Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej" IUNG PIB w Puławach stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy na niektórych obszarach Gminy Lyski.

Zagrożenie to obejmuje gleby Kategorii I , II,  III oraz IV

( Kategoria I - gleba bardzo podatna na suszę; Kategoria II - gleba podatna na suszę, Kategoria III - średnio podatna, Kategoria IV - mało podatna)

Kategorię gleby można sprawdzić na stronie internetowej Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, pod linkiem:  http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Zagrożenie obejmuje następujące uprawy:  - zobacz

Wnioski  o oszacowanie zakresu i wysokości szkód mogą składać jedynie Ci rolnicy, którzy posiadają uprawy na terenach zagrożonych suszą.


Wnioski o oszacowanie strat dostępne są w Urzędzie Gminy Lyski (biuro nr 10) lub na stronie internetowej www.lyski.pl.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy, ul. Dworcowa 1a, najpóźniej 7 dni przed planowanym zbiorem, aby komisja ds. szacowania strat mogła dokonać oceny stanu upraw.

Samo złożenie wniosku i oszacowanie strat nie skutkuje udzieleniem pomocy.
Pomoc może być udzielona rolnikom, którzy spełnią warunki określone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Załączniki do pobrania:

  • Wniosek ---> pobierz
  • załącznik do wniosku ---> pobierz
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ---> pobierz