Informacja dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w sprawie ogłoszenia wyników ofert na realizację zadań w roku 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 stycznia 2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2020