Projekt Partnerski związany z wykonaniem instalacji OZE u mieszkańców został zatwierdzony

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lutego 2020

Wczoraj Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zamieścił informację na stronie internetowej o zwiększeniu przez Komisję Europejską puli środków dla projektów dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) o 164 mln zł. W wyniku tych działań projekt pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” został zatwierdzony do dofinansowania. Gmina Lyski jest Partnerem w projekcie, na naszym terenie zostanie zabudowanych ponad 400 różnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w tym panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła czy też kotły na pellet. Wartość projektu przypadająca na naszą gminę to ok. 7,2 mln zł przy kwocie wsparcia wynoszącej prawie 5,5 mln zł. Projekt został złożony do dofinansowania w 2018 roku jednakże ze względu na bardzo małą ilość dostępnych środków nie uzyskał pierwotnie wsparcia. Dzięki zwiększeniu alokacji projekt został zatwierdzony i skierowany do realizacji. Zaplanowane działania przyczynią się do wykorzystania małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona), a przez to zapewniających dywersyfikację źródeł energii, jak również zwiększających bezpieczeństwo energetyczne regionu przy wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań i lokalnych potencjałów. Obecnie trwają procedury związane z aktualizacją i weryfikacją list mieszkańców zakwalifikowanych do wsparcia. W marcu zamierzamy zorganizować spotkanie organizacyjne na którym zostaną przedstawione wszystkie szczegółowe kwestie. Wszystkie informacje będą na bieżąco przedstawiane od marca poprzez stronę internetową oraz infolinię.