LOSOWANIE DEKLARACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 czerwca 2020

w ramach projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Publiczne losowanie deklaracji udziału w projekcie ma na celu ustalenie kolejności do naboru uzupełniającego na listach podstawowej i rezerwowej utworzonych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Publiczne losowanie odbędzie się w dniu

25 czerwca 2020 roku o godzinie 13:00 w sali OSP Lyski.

W losowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Lyski - ze względu na zagrożenie epidemiczne wszyscy uczestnicy muszą mieć założone maseczki ochronne.

Po przeprowadzeniu publicznego losowania utworzonych zostanie pięć oddzielnych list rezerwowych w podziale na rodzaje instalacji odnawialnych źródeł energii dostępne w realizowanym projekcie.

W trakcie procedury losowania oraz podczas ogłaszania wyników komisja będzie posługiwała się numerami ewidencyjnymi nieruchomości (nr działki).

W przypadku gdy nie będzie dostępnego danego typu instalacji uczestnicy zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. W takim przypadku zakwalifikowanie do udziału w projekcie będzie możliwe jedynie w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnika z listy podstawowej.

 

Szczegółowy regulamin losowania - pobierz