Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Przedszkole w Zwonowicach

Szkoła Podstawowa w Raszczycach

Staw Żelazisty

Stawy rybne w Raszczycach

Zespół dworsko - parkowy w Dzimierzu

Leszczyna

Kompleks Żelazowiec

Przejazd kolejowy Zwonowice

Szatnia LKS Raszczyce

Siłownia w Nowej Wsi

OSP Zwonowice

Konkurs ofert pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia””

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia” i zaprasza do składania ofert na wsparcie finansowe projektów organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność statutową w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania publicznego.

 

Gra miejska „Przygoda z Tatą” realizowana będzie w dniu 19 czerwca 2022 r. w każdym z 16 miast właściwych ze względu na siedzibę wojewody.

Celem kampanii społecznej jest wzrost świadomości w społeczeństwie jak ważne jest świadome i zaangażowane podejście do roli ojca – wzmacniające jego rolę w rodzinie.

 

Oferty wraz z oświadczeniami należy złożyć w formie papierowej w terminie do dnia 11 maja 2022 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs „Organizacja gry miejskiej
„Przygoda z Tatą”, w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.15 -16.00 w Kancelarii MRiPS, wejście od ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,
  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

OGŁOSZENIE 

Regulamin konkursu na organizację gry miejskiej „Przygoda z Tatą”