Informacja nt. projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Lyski”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lutego 2018

Urząd Gminy Lyski w związku z licznymi zapytaniami dot. dalszego postępowania w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Lyski” przedstawia poniżej kilka najważniejszych informacji w tym zakresie.

  1. Wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli poprawny wniosek pod względem formalno – prawnym (kompletność dokumentacji, złożone podpisy, uregulowany stan prawny nieruchomości) są zakwalifikowani do udziału w projekcie.
  2. Obecnie wstępna weryfikacja formalna wniosków została zakończona. W przypadku wystąpienia braków, nieścisłości czy też omyłek osoby składające deklarację są wzywane do naniesienia stosownych poprawek. W przypadku gdy złożone dokumenty nie zostaną poprawione w wyznaczonym terminie deklaracja zostanie odrzucona.
  3. Ze względu na kilka czynników m. in. bardzo dużą ilość złożonych wniosków, realizację projektu w partnerstwie z innymi gminami, pułap budżetowy itp. może wystąpić sytuacja że dotowane będą tylko instalacje preferowane. Obecnie nie możemy podać precyzyjnie kiedy będziemy mieć potwierdzenie dot. ilości realizowanych instalacji na naszym terenie.
  4. Od dnia 9 lutego 2018 r. są przeprowadzane wizje lokalne przez przedstawicieli firmy Semper Power z siedzibą w Krupskim Młynie, którzy posiadają stosowne upoważnienie Wójta Gminy Lyski.
  5. Termin wizji lokalnej jest uzgadniany bezpośrednio przez przedstawicieli firmy Semper Power z właścicielem nieruchomości.