2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 kwietnia 2018
 
ZARZĄDZENIE NR W.0050.199.2018 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
ZARZĄDZENIE NR W.0050.191.2018 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenia i dzierżawę
 
ZARZĄDZENIE NR W.0050.165.2018WÓJTA GMINY LYSKIz dnia 21 września 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR W.0050.78.2 018 WÓJTA GMINY LYSKIz dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej (forma zamiany)

ZARZĄDZENIE NR W. 0050.77. 2018WÓJTA GMINY LYSKIz dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W. 0050.76. 2018WÓJTA GMINY LYSKIz dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

ZARZĄDZENIE NR W.0050.44.2018 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.43.2018 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2018 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2018 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2018 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie